barra top2
Projectes

Projectes (22)

[Any inici] 2015 [Any Final] 2016

[País]  República de Cuba

[Ciutat]  L'Havana

[Entitats col.laboradores]

• Ajuntament de Barcelona - Barcelona Solidària

[Resum del projecte]

L’Instituto de Historia de Cuba (IHC), és una institució de referència obligatòria en matèria d’investigació històrica i conservació del patrimoni documental cubà. Va ser fundat el 18 de maig de 1973 amb la finalitat de realitzar investigacions científiques en el camp de la història, i compta amb un dels arxius més importants de Cuba, el qual custodia i conserva documentació de gran valor primari, de la que cal destacar, d’entre els seus fons, la col·lecció <<Cuba Descriptiva>>, de caràcter històric, generada per diferents institucions i partits polítics cubans entre finals del segle XIX i principis del  XX.

L’arxiu de l’IHC té la seva seu al Palau Adama a l'Havana i és un dels més importants del país. Aquest compta amb 25 fons i 14 col·leccions, que corresponen a les activitats de les primeres agrupacions polítiques de la illa, del Partit Comunista Cubà, dels moviments feministes i estudiantils, de les forces armades i d’altres de caràcter personal referents a destacades personalitats de la vida política i social cubana. L’arxiu també custodia diferents col·leccions, de les quals cal destacar, 72 mil fotografies, plànols de fortaleses militars, i diferent material gràfic i audiovisual, que són referents indiscutibles com a fonts primàries per l’estudi de la història de Cuba. En total són 1310 metres lineals de fonts primàries.

Respecte a la col·lecció Cuba Descriptiva, conté dades de gran rellevància històrica sobre municipis i barris cubans entre 1911 i 1913. Aquesta documentació és el fruit d’un mandat del Congrés Cubà per posar ordre a l’Administració republicana, i recollir dades rellevants de cada municipi del país. Està formada per enquestes realitzades per funcionaris municipals, a cadascun dels alcaldes i secretaris de les administracions locals. En relació al terme municipal de L’Havana, conté una relació detallada del patrimoni municipal en 1911; una memòria del terme municipal on es detallen, cronològicament, els diferents assentaments i la construcció del Palau de Govern, així com el mateix Arxiu Nacional de Cuba; els projectes de construcció de diferents llocs emblemàtics de la ciutat; llistats de corregidors; actes del cabildo; informació sobre l’abastament d’aigua, l’enllumenat públic i la relació dels carrers, entre d’altres.

En el seu conjunt, permet fer una reconstrucció integral del municipalisme cubà des de finals del segle XIX fins l’any 1913 donat que recull informació molt valuosa sobre la vida econòmica, social, administrativa, cultural, política i social, en totes les seves dimensions, de diferents municipis de l’antiga província de La Havana (aproximadament 110 municipis).  I esdevé, a més a més, una font indispensable per conèixer el sistema de recaptació d’impostos de l’època. La seva recuperació permetria també omplir el buit estadístic que existeix en l’actualitat, per la manca de censos fiables i exhaustius.

És, en definitiva, una font primària importantíssima sobre la ciutat de La Havana i d’altres municipis, que es trobava en perill pel seu estat de degradació, donat que el dipòsit d’arxiu no comptava amb les infraestructures adients per garantir la seva adequada conservació i evitar que els suports es malmetessin.

L’objectiu del projecte va ser el de garantir la preservació del fons mitjançant la digitalització i tractament arxivístic per fer-lo accessible al públic en general, i especialment als investigadors. Classificant i descrivint la documentació amb criteris arxivístics normalitzats.

[Any inici] 2013   [Any final] 2016

[País] Costa Rica

[Ciutat] San José de Costa Rica

[Entitats col.laboradores]

Casal Català de Costa Rica, Casa de España

[Resum del projecte]

El Casal Català de Costa Rica és una entitat relativament moderna fundada l'any 1982, però amb anterioritat ja van existir d'altres entitats que tingueren com a finalitat agrupar a la comunitat catalana present al país i fomentar la difusió de la cultura catalana. L'entitat originària va néixer el 15 de gener de 1914 sota el nom de Centre Català, però quatre anys i mig després fou dissolta per greus problemes econòmics i passà a formar part de la Asociación Española de Beneficencia, Casa de España. Ja al 1980, degut a la celebració d'una Trobada de Centres i Casals Catalans d'Amèrica a Barcelona, des de Costa Rica es va constituir una provisional Agrupació dels Catalans de Costa Rica, que seria l'antecedent immediat de l'actual Casal Català.

L'any 2013 Arxivers sense Fronteres va iniciar un projecte de prospecció de la documentació conservada del Casal Català, tant a l'actual seu de l'entitat com a la que fou antiga seu, la Casa de España. la documentació conservada s'inicia des de l'any 1955, amb dos llibres dels Jocs Florals a Costa Rica i té un volum de 10 m linials en suport paper. També s'elaborà un Quadre de Classificació. Al 2015 es va fer una nova estada amb l'objectiu d'instal.lar adequadament l'arxiu del Casal Català.

[Any inici] 2007  [Any final] 2011

[País]  Uruguai

[Ciutats] 

[Entitats finançadores]

• Direcció General de la Memòria Democràtica, Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Generalitat de Catalunya

• Diputació de Barcelona

[Entitats col·laboradores]

• Arxivers sense Fronteres-Uruguai

 

[Resum del projecte]

Durant la dictadura militar que va viure l'Uruguai en les dècades del setanta i part dels vuitanta es van empresonar moltes dones a les presons del país vinculades a moviments d'esquerres, estudiantils o simplement pel fet de ser opositores al règim polític. Algunes d'aquestes dones estaven embarassades i van donar a llum a les presons. L'experiència d'haver de conviure amb els nadons i, més tard, d'haver de separar-se'n forçosament, va marcar la vida d'aquestes dones i dels seus fills. Des d'Arxivers sense Fronteres s'està fent el projecte d'història oral d'aquesta crua realitat mitjançant entrevistes a les dones que van patir aquesta situació per tal que la societat uruguaiana no oblidi aquesta trista història. En aquest sentit, es preveu que quan estiguin enllestides totes les entrevistes a les dones que van patir aquesta experiència es publiquin també les històries d'aquestes presoneres polítiques de l'Uruguai.

[Any inici] 2007  [Any final] 2008

[País]  Paraguai

[Ciutat]  Asunción

[Entitats finançadores]

• Subdirección General de Archivos Estatales, Ministerio de Cultura de España

[Entitats col·laboradores]

• Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, Corte Suprema de Justicia (Paraguai)

 

[Resum del projecte]

El Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos amb seu a la ciutat d’Asunción (Paraguai) conserva l’arxiu de la policia militar del general Stroessner (1954-1989), també denominat Arxiu del Terror en el marc de l’anomenat Operatiu Còndor.  Arxivers sense Fronteres ha col.laborat en el procés de digitalització del fons documental que es conserva en aquest arxiu amb l’objectiu de facilitar la conservació de la documentació. En aquest sentit, s’ha comprat un escàner i s’ha donat formació tècnica al personal de l’Arxiu per tal de poder-lo emprar per a digitalitzar aquest fons i d’altres.

Així mateix, s’han fet dos cursos de formació en arxivística adreçats al personal d’aquest arxiu i, alhora, es va convidar també al personal que treballa a la Corte Suprema de Justicia i a d’altres persones vinculades a diverses institucions i entitats del país amb el propòsit de donar a conèixer els principis de la metodologia arxivística d’organització dels fons documentals.

[Any inici] 2005 [Any Final] 2011

[País]  Marroc

[Ciutat]  Fes

[Entitats finançadores]

• Direcció Tècnica de Cooperació Internacional i Solidaritat, Ajuntament de Barcelona
• Comuna Urbana de Fes
• Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya

[Entitats col.laboradores]

• Arxiu Municipal de Barcelona
• Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental (ESAGED), Universitat Autònoma de Barcelona
• Arxivers sense Fronteres - França

[Resum del projecte]

Aquest projecte fou un encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona a Arxivers sense Fronteres com a activitat de cooperació directa amb la Comuna Urbana de Fes, per tal de dur a terme el tractament i l’organització del fons documental generat des de l’any 1912 fins a l’actualitat. La necessitat d’organitzar l’Arxiu de la institució municipal de Fes estava motivada pel gran volum de documentació que emmagatzemaven els tres dipòsits que hi havia als soterranis d’aquesta institució municipal. 

La dificultat de funcionament de la mateixa administració pel col·lapse del seu arxiu va fer que els responsables de la Comuna Urbana sol·licitessin la col·laboració a l’Ajuntament de Barcelona i que, al seu torn, l’Ajuntament la sol·licités a Arxivers sense Fronteres.

Entre els objectius del projecte hi ha organitzar la documentació històrica de l’època del protectorat francès i també l’arxiu administratiu i de gestió de la Comuna Urbana. El projecte consta de 3 fases durant el període 2005-2007, amb l'organització de camps de treball de cooperants per a tasques de recolzament tècnic en el tractament bàsic de la documentació, l'elaboració del instruments bàsics de gestió de l'arxiu, la formació de tècnics locals i l'adequació dels dipòsits de documentació. Així mateix, per tal de poder gestionar aquesta documentació, un dels propòsits és constituir un equip de treball d’arxivers entre el personal de la Comuna Urbana i facilitar-los una formació especialitzada en arxivística per tal que puguin continuar la tasca d’organització de la documentació i fer-se càrrec del funcionament de l’Arxiu de la Comuna Urbana de Fes (Marroc).

 
 

[Any Inici]  2006 [Any Final] 2006

[País] República Àrab Sahrauí Democràtica, Algèria

[Ciutat] Tinduf

[Resum del projecte]

El mes de novembre de 2006 es dugué a terme l'estudi de prospecció de l'Arxiu Nacional de la RASD, així com visites a diferents arxius ubicats al camp de refugiats. L'estudi ha permès copsar les necessitats per tal de vertebrar un projecte de cooperació en l'àmbit arxivístic amb l'Arxiu Nacional del poble sahrauí.

[Any inici] 2005  [Any final] 

[País]  Espanya

[Ciutat]  

[Entitats finançadores]

Aportació privada (assumida pels mateixos cooperants)

[Entitats col.laboradores]

Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya (ARMHC)

[Resum del projecte]

La necessitat de conèixer la veritat sobre les víctimes desaparegudes a la Guerra Civil espanyola i molt especialment la recerca d'alguna informació que permeti seguir el rastre del lloc on van desaparèixer els contendents de la Guerra Civil va comportar la firma d'un conveni de col·laboració entre l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya i Arxivers sense Fronteres. Amb aquest propòsit els socis d'AsF i també altres arxivers vinculats a col·lectius d'arxivers municipals han col.laborat en la recerca d'informació als arxius municipals amb la finalitat de trobar alguna pista sobre el destí dels desapareguts. 

[Any inici] 2008 [Any final] 2008

[País]  Perú

[Ciutat]  Lima

[Entitats finançadores]

• Subdirección General de Archivos Estatales, Ministerio de Cultura de España

[Entitats col.laboradores]

• Arxivers sense Fronteres - Perú
• Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima)

[Resum del projecte]

Atenent la necessitat de formació continuada dels arxivers, i molt especialment en relació amb les noves tècniques de gestió dels documents electrònics, s'ha impartit un seminari taller als arxivers d'AsF-Perú. L'objectiu ha estat introduir els coneixements i la implementació de la metodologia del Sistema de Gestió Documental Electrònic (SGDE) a les administracions públiques i privades, partint de les normes internacionals, entre altres les ISO 15489 i també les MoReq. Així mateix, s'han mostrat diverses experiències d'aplicació d'aquesta metodologia, com és el cas de la seva aplicació als arxius de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquesta experiència, els assistents al curs han pogut veure quins són els elements bàsics d'un SGDE, l'estructuració de la informació, les metadades, la seguretat i tot el procés de gestió a partir del cicle de vida dels documents. 

[Any inici] 2007  [Any final] 2007

[País]  Xile

[Ciutat]  Santiago de Xile
    
[Entitats finançadores]

Subdirección General de Archivos Estatales, Ministerio de Cultura de España

[Entitats col•laboradores]

Fundación Salvador Allende (Santiago de Xile), Arxivers sense Fronteres - Perú

[Resum del projecte]

Arxivers sense Fronteres va col·laborar el 2007 amb la Fundación Salvador Allende amb l'objectiu d'organitzar, catalogar i digitalitzar els cartells que conservava aquesta institució. Es tracta de 787 cartells que van ser utilitzats en diverses campanyes publicitàries realitzades pel govern del president Salvador Allende (1970-1973) que conformen una col·lecció única que reflecteix la ideologia política del partit de la Unitat Popular quan governava a Xile. 

Aquest projecte s'ha realitzat en col·laboració amb Arxivers sense Fronteres-Perú, que han participat en l'assessorament tècnic i específic del tractament arxivístic dels cartells.

Dissabte, 25 Novembre 2006 00:00

[2006] 2on Seminari Internacional d'Arxivística

Written by

[Any inici] 2006  [Any final] 2006

[País]  Espanya

[Ciutat]  Barcelona

[Resum del projecte]

Durant el mes de novembre de 2006 tingué lloc a Barcelona el 2on Seminari Internacional d'Arxivística. Organitzat en col·laboració per AsF, la Direcció de Relacions Internacionals de l'Ajuntament de Barcelona i l'Arxiu Municipal i la Subdirecció General d'Arxius de la Generalitat de Catalunya, el Seminari fou concebut com un fòrum de trobada i d'intercanvi d'experiències entre els tècnics d'arxius de països on s'estan realitzant projectes de cooperació. 

Hi assistiren tècnics i arxivers de Brasil, Equador, Marroc, República Dominicana i Uruguai.

Pàgina 1 de 2
 
donatiu green cat
 

Els Projectes d'AsF


 

Icon facebook