Les organitzacions poden col·laborar amb nosaltres cedint-nos béns i serveis. D’aquesta manera AsF pot reduir despeses i destinar més recursos als projectes de cooperació i a les activitats de sensibilització.