Impulsar i cooperar en la conservació d’aquells fons documentals que es troben en perill de desaparició,

tot  garantint el seu correcte tractament, perquè puguin ser posats a disposició de la societat.

AHPN 11