barra top2

Disponible en línia el fons de la Sociedad de Beneficencia Naturales de Cataluña (SBNC)

El Fons de la Sociedad de Beneficencia Naturales de Cataluña (SBNC) ja es pot consultar a arxius en línia amb la referència ANC2-78. Aquest fons conté documentació de l’associació de caire benèfica fundada pels catalans de l’Havana l’any 1841, amb l’objectiu de procurar als emigrants catalans, sense sort en la seva aventura a les “amèriques”, els recursos mínims per evitar que caiguessin en la indigència, i d’aquesta manera, preservar l’ordre social.

El 1996 el Pare Florensa estableix les bases per crear l’arxiu i conscient de l’interès del seu patrimoni documental, l’entitat inaugura el servei d’arxiu dirigit per la Sra. Luisa Ribot i que ha continuat la Sra. Idania Rodríguez, atenent les consultes d’investigadors i ciutadans, presencialment, per telèfon o via correu electrònic.

El juliol del 2010 Arxivers sense Fronteres assumeix la coordinació del projecte de digitalització de l’arxiu històric de la Sociedad de Beneficencia Naturales de Cataluña a L’Havana, La digitalització del fons pretén garantir la conservació de la informació a llarg termini i facilitar-ne l’accés i la difusió, a través del dipòsit d’una còpia digital a l’Arxiu Nacional de Catalunya (Dipòsit Digital d’Arxius de Catalunya, DIDAC) per a la seva consulta en línia, una possibilitat avui inviable per a l’entitat, donades les restriccions d’accés a internet que hi ha actualment a l’illa.

Us recordem que juntament amb el fons de la SBNC també podeu consultar el fons del Casal Català de Montevideo (ANC2-117) i el de l’ Orfeó Català de Mèxic (ANC2-104).

Des d’AsF agraïm a totes les persones i institucions que han fet possible la viabilitat del projecte.

 
donatiu green cat
 

Els Projectes d'AsF


 

Icon facebook