barra top2
Projectes

Projectes (20)

[Any inici] 2013   [Any final] 2016

[País] Costa Rica

[Ciutat] San José de Costa Rica

[Entitats col.laboradores]

Casal Català de Costa Rica, Casa de España

[Resum del projecte]

El Casal Català de Costa Rica és una entitat relativament moderna fundada l'any 1982, però amb anterioritat ja van existir d'altres entitats que tingueren com a finalitat agrupar a la comunitat catalana present al país i fomentar la difusió de la cultura catalana. L'entitat originària va néixer el 15 de gener de 1914 sota el nom de Centre Català, però quatre anys i mig després fou dissolta per greus problemes econòmics i passà a formar part de la Asociación Española de Beneficencia, Casa de España. Ja al 1980, degut a la celebració d'una Trobada de Centres i Casals Catalans d'Amèrica a Barcelona, des de Costa Rica es va constituir una provisional Agrupació dels Catalans de Costa Rica, que seria l'antecedent immediat de l'actual Casal Català.

L'any 2013 Arxivers sense Fronteres va iniciar un projecte de prospecció de la documentació conservada del Casal Català, tant a l'actual seu de l'entitat com a la que fou antiga seu, la Casa de España. la documentació conservada s'inicia des de l'any 1955, amb dos llibres dels Jocs Florals a Costa Rica i té un volum de 10 m linials en suport paper. També s'elaborà un Quadre de Classificació. Al 2015 es va fer una nova estada amb l'objectiu d'instal.lar adequadament l'arxiu del Casal Català.

[Any inici] 2007  [Any final] 2011

[País]  Uruguai

[Ciutats] 

[Entitats finançadores]

• Direcció General de la Memòria Democràtica, Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Generalitat de Catalunya

• Diputació de Barcelona

[Entitats col·laboradores]

• Arxivers sense Fronteres-Uruguai

 

[Resum del projecte]

Durant la dictadura militar que va viure l'Uruguai en les dècades del setanta i part dels vuitanta es van empresonar moltes dones a les presons del país vinculades a moviments d'esquerres, estudiantils o simplement pel fet de ser opositores al règim polític. Algunes d'aquestes dones estaven embarassades i van donar a llum a les presons. L'experiència d'haver de conviure amb els nadons i, més tard, d'haver de separar-se'n forçosament, va marcar la vida d'aquestes dones i dels seus fills. Des d'Arxivers sense Fronteres s'està fent el projecte d'història oral d'aquesta crua realitat mitjançant entrevistes a les dones que van patir aquesta situació per tal que la societat uruguaiana no oblidi aquesta trista història. En aquest sentit, es preveu que quan estiguin enllestides totes les entrevistes a les dones que van patir aquesta experiència es publiquin també les històries d'aquestes presoneres polítiques de l'Uruguai.

[Any inici] 2005 [Any Final] 2011

[País]  Marroc

[Ciutat]  Fes

[Entitats finançadores]

• Direcció Tècnica de Cooperació Internacional i Solidaritat, Ajuntament de Barcelona
• Comuna Urbana de Fes
• Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya

[Entitats col.laboradores]

• Arxiu Municipal de Barcelona
• Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental (ESAGED), Universitat Autònoma de Barcelona
• Arxivers sense Fronteres - França

[Resum del projecte]

Aquest projecte fou un encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona a Arxivers sense Fronteres com a activitat de cooperació directa amb la Comuna Urbana de Fes, per tal de dur a terme el tractament i l’organització del fons documental generat des de l’any 1912 fins a l’actualitat. La necessitat d’organitzar l’Arxiu de la institució municipal de Fes estava motivada pel gran volum de documentació que emmagatzemaven els tres dipòsits que hi havia als soterranis d’aquesta institució municipal. 

La dificultat de funcionament de la mateixa administració pel col·lapse del seu arxiu va fer que els responsables de la Comuna Urbana sol·licitessin la col·laboració a l’Ajuntament de Barcelona i que, al seu torn, l’Ajuntament la sol·licités a Arxivers sense Fronteres.

Entre els objectius del projecte hi ha organitzar la documentació històrica de l’època del protectorat francès i també l’arxiu administratiu i de gestió de la Comuna Urbana. El projecte consta de 3 fases durant el període 2005-2007, amb l'organització de camps de treball de cooperants per a tasques de recolzament tècnic en el tractament bàsic de la documentació, l'elaboració del instruments bàsics de gestió de l'arxiu, la formació de tècnics locals i l'adequació dels dipòsits de documentació. Així mateix, per tal de poder gestionar aquesta documentació, un dels propòsits és constituir un equip de treball d’arxivers entre el personal de la Comuna Urbana i facilitar-los una formació especialitzada en arxivística per tal que puguin continuar la tasca d’organització de la documentació i fer-se càrrec del funcionament de l’Arxiu de la Comuna Urbana de Fes (Marroc).

 
 

[Any Inici]  2006 [Any Final] 2006

[País] República Àrab Sahrauí Democràtica, Algèria

[Ciutat] Tinduf

[Resum del projecte]

El mes de novembre de 2006 es dugué a terme l'estudi de prospecció de l'Arxiu Nacional de la RASD, així com visites a diferents arxius ubicats al camp de refugiats. L'estudi ha permès copsar les necessitats per tal de vertebrar un projecte de cooperació en l'àmbit arxivístic amb l'Arxiu Nacional del poble sahrauí.

[Any inici] 2005  [Any final] 

[País]  Espanya

[Ciutat]  

[Entitats finançadores]

Aportació privada (assumida pels mateixos cooperants)

[Entitats col.laboradores]

Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya (ARMHC)

[Resum del projecte]

La necessitat de conèixer la veritat sobre les víctimes desaparegudes a la Guerra Civil espanyola i molt especialment la recerca d'alguna informació que permeti seguir el rastre del lloc on van desaparèixer els contendents de la Guerra Civil va comportar la firma d'un conveni de col·laboració entre l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya i Arxivers sense Fronteres. Amb aquest propòsit els socis d'AsF i també altres arxivers vinculats a col·lectius d'arxivers municipals han col.laborat en la recerca d'informació als arxius municipals amb la finalitat de trobar alguna pista sobre el destí dels desapareguts. 

[Any inici] 2008 [Any final] 2008

[País]  Perú

[Ciutat]  Lima

[Entitats finançadores]

• Subdirección General de Archivos Estatales, Ministerio de Cultura de España

[Entitats col.laboradores]

• Arxivers sense Fronteres - Perú
• Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima)

[Resum del projecte]

Atenent la necessitat de formació continuada dels arxivers, i molt especialment en relació amb les noves tècniques de gestió dels documents electrònics, s'ha impartit un seminari taller als arxivers d'AsF-Perú. L'objectiu ha estat introduir els coneixements i la implementació de la metodologia del Sistema de Gestió Documental Electrònic (SGDE) a les administracions públiques i privades, partint de les normes internacionals, entre altres les ISO 15489 i també les MoReq. Així mateix, s'han mostrat diverses experiències d'aplicació d'aquesta metodologia, com és el cas de la seva aplicació als arxius de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquesta experiència, els assistents al curs han pogut veure quins són els elements bàsics d'un SGDE, l'estructuració de la informació, les metadades, la seguretat i tot el procés de gestió a partir del cicle de vida dels documents. 

[Any inici] 2007  [Any final] 2007

[País]  Xile

[Ciutat]  Santiago de Xile
    
[Entitats finançadores]

Subdirección General de Archivos Estatales, Ministerio de Cultura de España

[Entitats col•laboradores]

Fundación Salvador Allende (Santiago de Xile), Arxivers sense Fronteres - Perú

[Resum del projecte]

Arxivers sense Fronteres va col·laborar el 2007 amb la Fundación Salvador Allende amb l'objectiu d'organitzar, catalogar i digitalitzar els cartells que conservava aquesta institució. Es tracta de 787 cartells que van ser utilitzats en diverses campanyes publicitàries realitzades pel govern del president Salvador Allende (1970-1973) que conformen una col·lecció única que reflecteix la ideologia política del partit de la Unitat Popular quan governava a Xile. 

Aquest projecte s'ha realitzat en col·laboració amb Arxivers sense Fronteres-Perú, que han participat en l'assessorament tècnic i específic del tractament arxivístic dels cartells.

Sábado, 25 Noviembre 2006 00:00

[2006] 2on Seminari Internacional d'Arxivística

Written by

[Any inici] 2006  [Any final] 2006

[País]  Espanya

[Ciutat]  Barcelona

[Resum del projecte]

Durant el mes de novembre de 2006 tingué lloc a Barcelona el 2on Seminari Internacional d'Arxivística. Organitzat en col·laboració per AsF, la Direcció de Relacions Internacionals de l'Ajuntament de Barcelona i l'Arxiu Municipal i la Subdirecció General d'Arxius de la Generalitat de Catalunya, el Seminari fou concebut com un fòrum de trobada i d'intercanvi d'experiències entre els tècnics d'arxius de països on s'estan realitzant projectes de cooperació. 

Hi assistiren tècnics i arxivers de Brasil, Equador, Marroc, República Dominicana i Uruguai.

[Any inici] 2006  [Any final] 2006

[País]  Mèxic, Cuba, Uruguai i Argentina

[Ciutats]  Mèxic D.F, L'Havana, Montevideo, Buenos Aires i Rosario

[Entitats finançadores]

• Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya

[Entitats col.laboradores]

• Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya
• Casal de Catalunya de Buenos Aires (Argentina)
• Centre Català de Rosario (Argentina)
• Casal Català de Montevideo (Uruguai)
• Orfeó Català de Mèxic (Mèxic)
• Societat de Beneficència de Naturals i Descendents de Catalunya de l’Havana (Cuba)

[Resum del projecte]

Es tracta d'un projecte d'ampli abast que té dos objectius bàsics: establir un estat de la qüestió quant a la documentació dels catalans a l'exili arreu del món en referència al seu estat de conservació, i dotar als diferents Casals Catalans d'unes eines de treball comunes per a l'organització dels seus fons. El 2006 es va realitzar una prospecció en els Casals Catalans de les ciutats de Rosario i Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguai), L'Havana (Cuba) i Mèxic DF (Mèxic), que va donar lloc a un informe de situació que ha servit de base per planificar actuacions posteriors.

[Any inici] 2006  [Any final] 2006

[País]  Moçambic

[Ciutat]  Ilha Ibo

[Entitats finançadores]

• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

[Entitats col.laboradores]

• Arxiu del Municipi d’Ilha Ibo (Moçambic)

[Resum del projecte]

Arran d’una proposta dels responsables de cultura de l’oficina de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a Maputo, el mes d’octubre de 2006 es va fer l’estudi de prospecció de fons de la documentació conservada a la seu del govern del districte d’Ilha Ibo, a la província de Cabo Delgado, al nord de Moçambic. A més es va aprofitar l’avinentesa per fer diverses visites a diferents arxius del país i centres d’investigació, i es localitzà també la documentació estrictament municipal, que formava part d’un interessant fons documental de l’antic port de l’illa, que des del segle XVIII i fins a la independència, l’any 1975, va tenir una important activitat comercial.

Finançat per la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), l'estudi valorà la possibilitat de dur a terme dos projectes: per una banda, l'organització de l'arxiu municipal d’Ilha Ibo, que ocupava uns 100ml i que es trobava en greu estat de conservació; i per altra banda, l'establiment d'un sistema de gestió documental general per als arxius municipals atès que l'any 2006 s'inicià un procés de descentralització de funcions. 

Página 1 de 2
 socio
donatiu green es
boletines 

Los Proyectos de AsF

listado


 

Icon facebook